Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

उत्साहजनक तरिकाले राष्ट्रिय वोर्ड अध्ययन

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको पाठ्यक्रम अनुसरण गर्दै नमस्ते एकेडेमीका शिक्षकहरुले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको निर्देशनका आधारमा आफ्नै पाठ्य सामाग्री र अभ्यासहरु तयार पार्नुहुन्छ । त्यसरी कक्षाकोठामा सिकाइका रमाइला विधिहरु र नवीन विचारहरु प्रस्तुत हुँदा विद्यार्थीहरुले रमाइलो अनुभूति गर्दछन् । कक्षाकोठामा आधुनिक प्रविधिद्धारा सुसज्जित जडान गरिएका छन् । विद्यार्थीहरुको आवश्यकता अनुसार कक्षाहरुमा इन्टरनेटको खुला पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ भने कम्प्युटर प्रयोगशाला र ३ ओटा छुट्टाछुट्टै विज्ञान प्रयोगशाला हरुमा विद्यार्थीहरुको पहुँच थप वृद्धि गरिएको छ ।